Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Artikelen


Hieronder volgt een willekeurige greep uit artikelen die door Pinto zijn gepubliceerd. De lijst van deze publicaties gaat tot maart 2010.
Voor recentere artikelen, zie Weblog
 
 
2010
Volkskrant - Brief van de dag, maart 2010
Oproep aan Aboutaleb
Link naar artikel »
 
2008
Het Parool, december 2008
Niet knuffelen, niet knuppelen
Link naar artikel »
 
2007
Volkskrant, december 2007
Angst brengt vrije meningsuiting in gevaar
Link naar artikel »

Volkskrant, augustus 2007
Zo maak je moslims juist niet weerbaar
Link naar artikel »
 
2005
Interview blad 'Loopbaan', april 2005
Religie is niet bepalend
Link naar artikel »

Haagsche Courant ed. Delft, maart 2005
We moeten ons niet blindstaren op geloof
Link naar artikel »

Het Financieele Dagblad, november 2005
Westerse blunder
Link naar artikel »
 
2004
NRC, september 2004
Erken het verschil tussen moslims en niet-moslims
Link naar artikel »

Trouw, januari 2004
Het draait om participatie, niet om integratie
Link naar artikel »
 
2003
Trouw, februari 2003
Kloof tussen migrant en Nederland blijft
Link naar artikel »
 
2002
Gezamenlijk stuk met Gerrit Zalm, november 2002
Moeten we integratie willen? Of is integratie het antwoord?
Link naar artikel »

Essay voor het themanummer van Civis Mundi, najaar 2002
Inburgering als politiek probleem. Nederland, Europa wordt wakker!
Link naar artikel »

Het Parool, januari 2002
Retoriek? Flauwekul? Nee, een beetje dom
Link naar artikel »
 
2001
Gastcolumn RPCZ Magazine, april 2001
Gedrag en omgeving
Link naar artikel »

Het Parool, juni 2001
Geef gelukzoeker een kans
Link naar artikel »

Trouw, november 2001
Moslimraad wordt zinloze praatclub
Link naar artikel »
 
1999

Het Financiële Dagblad, mei 1999

De westerse blunder
Link naar artikel »

Essay gepubliceerd in 'Liberaal Reveil', februari 1999
Ineffectief beleid
Link naar artikel »

Het Parool, februari 1999
Instroom asielzoekers valt niet af te remmen
Link naar artikel »

Bijdrage in het debat met Staatssecretaris Job Cohen, Studium Generale KUB, november 1999
Naar een nuchter en reëel immigratiebeleid
Link naar artikel »

AD, september 1999
Nederland kan zich zwakke politici veroorloven
Link naar artikel »

AD, mei 1999
Onwetendheid speelt Westen parten in Kosovo
Link naar artikel »

Trouw, februari 1999
Overheid kan instroom asielzoekers niet sturen
Link naar artikel »
 
1998
Trouw, mei 1998
Alleen participatie kan problemen allochtonen oplossen
Link naar artikel »

Trouw, juni 1998
Geringe correctieve werking Marokkaanse gemeenschap
Link naar artikel »

Dagblad van het Noorden, december 1998
In asielprobleem heerst geen logica
Link naar artikel »

Het Parool, april 1998
Ophef over Bolkestein
Link naar artikel »

VN, december 1998
Paniek niet nodig over asielzoekers
Link naar artikel »

Toespraak op het symposium "Samen Verder", onder voorzitterschap van Ed van Thijn, mei 1998
Participatie is het devies nieuwe aanpak van migratie
Link naar artikel »
 
1997
Perspectief no. 2, april 1997
Door op het verkeerde pad
Link naar artikel »
 
1996
Sociaal bestek 2, jaar 1996
Inburgering geen middel maar doel
Link naar artikel »

Het Parool, augustus 1996
Racisme is hier verhuld, maar wel aanwezig
Link naar artikel »

Drentse Courant, februari 1996
Zelf iets doen
Link naar artikel »
 
1995
NRC, januari 1995
Inburgering wordt verwaarloosd
Link naar artikel »

De Telegraaf, oktober 1995
Nuttig bezighouden asielzoekers bepleit
Link naar artikel »

Het Parool, september 1995
Ontkennen grote betrokkenheid bij drugs lost niets op
Link naar artikel »

NRC, mei 1995
Onverdraagzaamheid
Link naar artikel »
 
1994
NRC, oktober 1994
Marokkaanse probleemjongeren - analyse en perspectief
Link naar artikel »

Kamerbreed (blad kamerleden industriebond FNV), februari 1994
Royeren bevordert CD-aanhang
Link naar artikel »
 
1993
Het Parool, april 1993
Rabbae vooral uit op eigen invloed
Link naar artikel »
 
1992
Trouw, maart 1992
Geen status aparte voor allochtonen
Link naar artikel »

NRC, mei 1992
Migranten zijn gewone mensen
Link naar artikel »

NRC, mei 1992
Verlammende angst
Link naar artikel »
 
1991
NRC, oktober 1991
Bolkestein maakt fout
Link naar artikel »

Volkskrant, februari 1991
Partijdiscipline
Link naar artikel »
 
1990
Volkskrant, januari 1990
Migranten door plannen Wallage nog verder van huis
Link naar artikel »
 
1989
Liberaal Reveil, juli 1989
De integratie van allochtonen in Nederland, analyse en perspectief
Link naar artikel »

NRC, november 1989
Laat allochtonen zelf hun achterstand bepalen
Link naar artikel »
 
1988
Volkskrant, juni 1988
Etnische groepen zijn langzamerhand ‘doodgeknuffeld’
Link naar artikel »
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact