Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Bestuurlijke ervaring


Ruime bestuurlijke ervaring. Plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal.

Momenteel:
 
 
Lid raad van advies van de vereninging Aureus van
de studenten economie en bedrijfskunde van de Vrije Universiteit (VU)
 

 
 

 
Lid van de Advisory Board van Comsec Consulting, een (beursgenoteerde) multinational voor Information Security
 

 
Président de la Fédération Mondiale du Judaïsme Marocain, section Hollande
 

 
Voorzitter van het bestuur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (NIOA)
 

 
Eerdere bestuursfuncties (onder meer):
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Katholieke scholengemeenschap PCC
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogeschool en Technische Hogeschool Rijswijk
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Zaans Medisch Centrum (ZMC).
 • Lid Beleidswerkplaats Coöperatieve Innovatie van Rabobank Nederland (denktank van de organisatie).
 • Voorzitter van de Advies Raad Culturele Diversiteit van de Gemeente Den Haag.
 • Kroonlid van het bestuur van de RUG (Rijksuniversiteit Groningen).
 • Lid van de Raad voor de beroepskeuzevoorlichting, een adviesorgaan voor de Regering en het CBA (Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening).
 • Lid Governing Council van de Internationale Organisatie SIETAR (Society for Intercultural Education Training And Research).
 • Lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionaal Schoopadviesdienst van Groningen.
 • Lid van De Derde Kamer (schaduwparlement voor Ontwikkelingssamenwerking en Internationale solidariteit).
 • Voorzitter van de stichting Straathoekwerk in Groningen.
 • Voorzitter van Mixt (voorheen Pop Against Racism), die jaarlijks op de 3e zondag van augustus het festival 'Pop Against Racism' organiseerde.
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact