Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Boek reacties:

Interculturele communicatie theorie en praktijk
(40 cases) over verschillen + omgangmethode

ISBN:
9031312991
Uitgave: 1994, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Enkele reacties:

 • Ir Th. Quene, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER),
  5 november 1990, Nieuwspoort, Den Haag

  Het begint heel realistisch bij de eigen cultuur van de lezers. Het nodigt ze vervolgens uit na te gaan wat hen treft bij een vreemde cultuur, om af te sluiten met een afweging over de mate waarin overbrugging van verschillen wenselijk is. Dit laatste tilt het dikwijls softe begrip 'tolerantie' op naar een volwassen niveau. Ik aarzel niet dit indrukwekkend te noemen.

 • E. Olyvhook Molenaar, trainerldocent IBW

  Het boek geeft een handvat hoe om te gaan met cultuurverschillen; bet is direct toepasbaar in de praktijk en in klare taal geschreven, met praktische voorbeelden.
  De lay-out is prima. Zondermeer een goed boek.

 • N.n., docent Communicatie en Management,
  Hogeschool Rotterdam e.o.

  Goed. Een boek als dit ontbrak tot dusverre; communicatieliteratuur gaat tot nu bijna uitsluitend uit van westerse normen en cultuur. De cases geven een uitstekende aanvulling op de theorie!

 • Maurits Bruel, Bedrijfskundige Berichten, april 1991

  Eindelijk is er weer een boek dat tegen de gevestigde orde in durft te gaan.
  De heer Pinto heeft in dit werk niet geprobeerd de interculturele problematiek in de huidige organisatietheorieën te proppen, maar wil juist dat de organisatietheorieën herzien worden... Dit boek helpt niet alleen andere culturen te begrijpen, ook helpt het de lezer zich bewust te worden van zijn eigen cultuur: een echte aanrader dus!

 • C.H. Rijsterborgh, docent Theorie en
  Methode/Omgangskunde/Gesprekstechniek

  Op zo'n soort boek heb ik gewacht. Het biedt veel mogelijkheden om in het werk te gebruiken. Studenten die het ingezien hebben, waren ook enthousiast.

 • H.D. Prommersberger, Hogeschool Windesheim, Zwolle

  Prima benadering m.b.t. het methodiseren van cultuurverschillen.

 • L. Kamp, Hogeschool Sittard

  Het boek van Pinto, het eerste in zijn soort, voorziet dan ook in een behoefte.

 • Prof. dr H.B. Entzinger,
  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  Pinto kent uit persoonlijke ervaring zowel Marokko als Nederland bijzonder goed, en het zijn juist zulke mensen die de interculturele dialoog kunnen bevorderen. 'Al met al is Interculturele communicatie een goed bruikbaar leerboek voor het hoger onderwijs en specifieke cursussen

 • KLJK, augustus 1992

  Over communicatie met mensen uit een andere cultuur is heel wat geschreven.
  Een belangrijke theoretische basis is gelegd door D. Pinto.

 • Ati Schermel, Kunst en Educatie, 1990

  Terecht stelt Pinto dat betere informatie over onbekend en onbegrepen gedrag en handelen het belangrijkste wapen in de strijd is tegen vooroordelen en stereotypering en daarmee tegen racisme. Zonder stereotypen kan racisme immers niet bestaan.

 • F.A.M. Kortmann, psychiater,
  algemeen directeur Psychiatrisch Zieken huis Wolfheze te Wolffieze

  Het boek blijft zeer leerzaam. Met name de voorbeelden maken de Nederlander bewust van de beperkte validiteit van zijn eigen culturele normen en waarden, een absolute noodzaak voor het werken met mensen uit een andere cultuur

 • Carriere, 1990

  Letterlijk en figuurlijk: er gaat een wereld voor je open.

 • Bedrijfsdocumentaire, 1990

  Grondprincipes die de communicatie en omgangsregels bij verschillende culturen beïnvloeden, worden aan de hand van vele praktijkvoorbeelden uiteengezet. Deze kennis kan angst, onzekerheid en vooroordelen wegnemen die nog altijd gemeengoed zijn bij al of niet zakelijke contacten met buitenlanders, zowel in Nederland als daarbuiten.

 • Humanist, mei/juni 1991, nr. 2

  Boeiend boek geeft methode om cultuurverschillen te overbruggen.

 • M3, Jaargang 39, nr. 6

  Een belangrijke bijdrage om de dieperliggende verschillen tussen allerlei culturen te leren kennen.

 • Paul Valens, Financieel Economisch Magazine (FEM), 1991

  Pinto neemt op een creatieve, constructieve en prettige manier een grote blinde vlek weg bij managers die de tijd van Anton Dreesmann en Willem Vroom niet meer hebben meegemaakt.

« Terug naar "Boeken".
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact