Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Boek reacties:

Samen verder - Ontwikkeling van participatiebeleid
& achtergrondinformatie over landen en religies.
(co-auteur: drs. A.J. van Ree)

ISBN:
9031325341
Uitgave: 1998, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Enkele reacties:

 • Drs. J.C. Blankert,
  voorzitter vereniging VNO-NCW

  Het boek 'Samen verder' van dr. David Pinto van het Intercultureel Instituut te Amsterdam en drs. André van Ree voorziet in een grote behoefte.

  Het is in het belang van werkgevers en personeelsafdelingen om grondig kennis te nemen van de achtergrondinformatie over diverse migranten en hun culturen. Het boek bevat vele leereffecten voor de praktijk van het personeelsbeleid en laat zien dat minderhedenbeleid een integraal beleid is dat alleen in onderlinge samenhang tot goede resultaten leidt.

  Goede ervaringen in het ene bedrijf maken andere bedrijven enthousiast. Dat moet leiden tot een cultuuromslag bij directie, management, ondernemingsraad, personeels-
  functionarissen en de reeds zittende werknemers. Veel hulpmiddelen worden daartoe in het boek van David Pinto en André van Ree aangereikt. Hulde daarvoor!

 • Tineke Netelenbos,
  staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  Een van de grote winstpunten die met (de publicatie van) dit boek worden behaald is dat verworvenheden, goede en minder goede ervaringen binnen één geleding van onze samenleving ten dienste worden gesteld van andere geledingen. We hoeven immers niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden.

  Dit boek geeft die gelegenheid. ik stel me voor dat velen zich kunnen voeden met de kennis die in dit boek is vastgelegd. De positieve en constructieve toonzetting nodigt daartoe zeker uit.

 • Erica Terpstra,
  staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Het boek levert een boeiend exposé over migratie naar Nederland in verleden, heden en toekomst en geeft vandaaruit een visie op het beleid ten aanzien van de hedendaagse culturele diversiteit in ons land.

  De auteurs zetten daarbij vraagtekens bij het pakket van algemeen (achterstands) beleid en pleiten bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs voor soms heel specifieke maatregelen.

  Ik vind dit boek aan te raden voor een ieder die een bijdrage wil leveren aan het constructief omgaan met cultuurverschillen.

 • Coskun Çörüz,
  kandidaat-Kamerlid voor het CDA

  Zij die niet weten van waar ze komen, gaan nergens naar toe', is mijn motto. 'Samen verder' communiceert en informeert en draagt daardoor bij aan het doorbreken van de zichzelf vervullende negatieve beeldvorming over migranten.

  Het boek prikkelt de gedachtevorming over samen leven in het mozaïek van culturen dat Nederland kenmerkt. Daarmee is dit boek voor veel verschillende doelgroepen de moeite waard.

 • Ed van Thijn,
  voormalig minister Binnenlandse Zaken

  Samen verder' is een uiterst instructieve wegwijzer naar een eigentijds migratie- en integratiebeleid. Het geeft een theoretisch goed onderbouwde, samenhangende visie op de interculturele samenleving, maar tegelijkertijd ook tal van praktische aanwijzingen hoe deze in diverse sectoren van de samenleving kunnen worden geïmplementeerd.

  Uiterst leerzaam en instructief is het hoofdstuk over cultuur en cultuurverschillen, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen fijnmazige en grofmazige systemen. Dat hoofdstuk alleen al is verplichte literatuur voor een ieder die zich met inburgering en integratie bezighoudt.

  En in de interculturele samenleving zijn wij dat allemaal.

 • Lodewijk de Waal,
  voorzitter FNV

  Als voorzitter van de FNV ben ik blij met iedere stap die we kunnen zetten naar een multiculturele samenleving die de inspiratie en creativiteit van verschillende leefstijlen ten volle benut. 'Samen verder' probeert daaraan bij te dragen door met nuchtere informatie de scheve beeldvorming te bestrijden en met gebruikmaking van geleerde lessen wegen voor de toekomst uit te zetten.

  Dat er ook andere meningen en aanpakken denkbaar zijn is niet erg, stellen de auteurs, zolang ze maar kunnen worden beargumenteerd met kennis van de feiten. En daar ben ik het van harte mee eens.

« Terug naar "Boeken".
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact