Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Inleiding bij publicaties

Het effectief omgaan met diversiteit, migratie, participatiebeleid en alles wat daarmee samenhangt is, paradoxaal genoeg, zowel moeilijk als makkelijk tegelijk. Denk daarbij aan de opgave om onderstaande negen puntjes door slechts vier lijnen met elkaar te verbinden zonder de pen op te tillen.

Het blijkt voor de een moeilijk en voor de ander zelfs onmogelijk te zijn, als men de oplossing zoekt binnen het gangbare en het gebruikelijke.

Ook daar waar het om mensen gaat en niet om de puntjes, zoeken mensen meestal de oplossing binnen het bekende, gebruikelijke en beperkte gebied. Dit conform de eerste bewegingswet van Newton: alles, voorwerpen én mensen, volhardt in dezelfde toestand. Bekend en veilig. Totdat er een kracht op inwerkt. Er is in het onderhavige vraagstuk een tweede complicerende factor: de immense kloof tussen de westerse, ontvangende samenlevingen en de meestal niet-westerse waarden van migranten. Veel groter en dieper dan men kan zien en wil aanvaarden.

En net als bij de puntjesopgave: met de juiste aanpak, benadering en kennis blijkt het opeens kinderlijk eenvoudig te zijn. Dat is ook wat de bedoeling is van de Griekse uitdrukking: "De waarheid kenmerkt zich door eenvoud".

Ziehier de lijn, de rode draad in de publicaties hieronder. Hierbij heeft Pinto uiteraard ook dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van zijn eigen twee persoonlijke migraties: van Marokko naar Israël en van daar naar Nederland.

Boeken


 
Canon voor participatie en diversiteit

Hoe kan het toch dat migranten en hun (klein)kinderen zoveel slechter scoren dan andere ingezetenen? En dit ondanks decennia lang veel beleid, grote inzet van velen en miljarden belastinggelden? Hoe kan en moet het anders? Welke aanpak zal wél vruchten afwerpen? En hoe dient een effectief ‘Diversiteitbeleid’ van bedrijven, organisaties, instanties, instellingen, opleidingen te worden opgezet en geďmplementeerd?
Dit zijn de vragen waarop dit boek antwoord formuleert. Praktisch, realistisch en haalbaar dat is het oordeel van wetenschappers, politici, opleiders, media en mensen uit de praktijk (zie hoofdstuk VII). Helder en duidelijk zonder angst, taboe of hang naar politieke correctheid.

ISBN: 9789013100983 - Uitgave: 2012, Wolters Kluwer - www.kluwer.nl/e-book
 

 
Onderwijs over cultuurverschillen

Met het onderzoek waarop dit boek is gebaseerd heeft de schrijver de titel van doktor (dr.) verworven in de PPSW (Psychologische, Padagogische en Sociologische Wetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in 1993.
Het boek is niet meer bij de uitgever verkrijgbaar maar alleen bij de auteur.
 

 
Conflicthantering en Diversiteit
co-auteur: H. Van Doremalen

Dit boek is tijdens het congres 'Diversiteit Breed' in 2009 gepresenteerd.
ISBN: 9789031360130 - Uitgave: 2009, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Interculturele communicatie: Een stap verder

Dit boek is een uitgebreide versie van de notitie geschreven in opdracht van de Minister-President J.P. Balkenende n.a.v. de ontmoeting met hem in 'Het Torentje' (zijn werkkamer) op 26 januari 2006 en is aangeboden aan de toemalige fractie voorzitter van de SP, Jan Marijnissen - (zie foto).
Klik hier voor enkele reactie uit de pers op dit boek »

ISBN: 9789031351329 - Uitgave: 2007, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Interculturele communicatie, conflicten
en management
(ICCM)

Rondom dit boek heeft de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk (waar schrijver zitting had in de Raad van Toezicht) een symposiummiddag georganiseerd op donderdag 24 maart 2005 van 14 tot 17 uur. Toen werd het boek aange-
boden aan 'de machtigste man van Nederland', zoals Cees van Lede (ex-baas van Akzo Nobel) in de pers is geportretteerd en aan de Minister van Integratiebeleid.

ISBN: 9031342955 - Uitgave: 2005, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
De wereld volgens Pinto
Gedragsgids voor het nieuwe Nederland.

Dit boek is op 19 januari 2005 aan de toemalige Minister van Migratie,
aan Paul Cliteur en aan Afshin Ellian aangeboden in Nieuwspoort, Den Haag aangeboden.

ISBN: 9061128625 - Uitgave: 2005, Karakter Uitgevers B.V. - Uithoorn
 

 
Beeldvorming en Integratie - Is Integratie het antwoord?

Dit boek is op 28 april 2004 aan de toemalige Minister van Migratie aangeboden in Nieuwspoort, Den Haag aangeboden.
ISBN: 9031342688 - Uitgave: 2004, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Intercultural communication
A three-step method for dealing with differences.

Dit boek is Brussel gepresenteerd bij een internationaal congres over "diversiteit".
ISBN: 905350978X - Uitgave: 2000, Garant, Leuven
 

 
Een nieuw perspectief
Herziening van beleid, onderwijs, communicatie, Maslow-piramide dringend nodig. Oratie uitgesproken op 24 maart 2000 in de Aula van de UvA

ISBN: 9056291262 - Uitgave: 2000, Vossiuspers AUP, Amsterdam
 

 
Samen verder - Deel I: Ontwikkeling van participatiebeleid. Deel II: achtergrondinformatie over landen en religies.
co-auteur: drs. A.J. van Ree

Aangeboden aan de VVD coryfee, Hans Wiegel.
Klik hier voor enkele reactie op dit boek »

ISBN: 9031325341 - Uitgave: 1998, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Interculturele communicatie theorie en praktijk
(40 cases) over verschillen + omgangmethode

De eerste versie van dit boek, verschenen in 1990, is aangeboden aan Dr.
Ir. Th. Quené, toemalig voorzitter van de sociale economische raad (SER).
Klik hier voor enkele reactie op dit boek »

ISBN: 9031312991 - Uitgave: 1994, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Interculturele conflicten - Theorie en praktijk (40 cases)
co-auteur: Y. Pinto

Dit boek is aangeboden aan de toenmalige fractievoorzitter van de VVD,
Frits Bolkestein en aan de Ambassadeur van Israël.

ISBN: 9031317799 / 9031312991 - Uitgave: 1994, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Het virus cultuurverschillen - Diagnose en recept

Dit boek is aangeboden aan de toenmalige fractievoorzitter van de VVD,
Frits Bolkestein.

ISBN: 9031317934 - Uitgave: 1994, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 

 
Interculturele orthopedagogiek
Analyse van verschillende opvoedings- en begeleidingssituaties.
co-redacteur: J.E. Rink en T. Roggen


ISBN: 9001674364 - Uitgave: 1985, Wolters-Noordhoff, Groningen
 

 
Hassan in Holland
Een nieuwe in de klas
co-auteur: Els Kalkman

Dit boek is geschreven in het kader van een inter-cultureel project en vertelt over de achtergrond van Hassan en zijn verbazingen over hoe het er aan toeging op zijn nieuwe school in Amsterdam.
ISBN: 9026209010 - Uitgave: 1983, Uitgeverij Dijkstra Zeist bv.
 
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact