Zoek op trefwoord [uitgebreid zoeken]Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog

7. Contact
 

Geschreven door D. Pinto - 4497 keer gelezen
Zaman: Segregatie is niet het probleem
Bijna niets is op zich goed of slecht. Meestal is iets goed of slecht afhankelijk van de daarbij horende perceptie. Dit geldt ook voor de kwestie van segregatie en het daaraan gerelateerd onderwerp ‘spreiding in het onderwijs’. Bij ‘segregatie’ doemt bij velen onmiddellijk een negatief beeld op van ‘anti-integratie’, waarbij Integratie door velen en door het overheidsbeleid als goed en gewenst wordt gezien.

In haar boek Tussen fanatisme en fatalisme heeft Rachel Reedijk enkele jaren geleden evenwel aangetoond 'dat integratie geen garantie biedt voor acceptatie'. Zelfs niet in het zogenoemd 'tolerante' Nederland, waaruit – na Polen – het hoogste percentage joden is weggevoerd, ondanks de verwoede pogingen van joden, in hun latere geschiedenis om te integreren, tot gemengde of interreligieuze huwelijken toe.

Uit deze studie van Reedijk blijkt evenzeer dat segregatie niet noodzakelijkerwijs tot isolement leidt, zoals de Marokkaanse mellah en de Turkse millet (joodse wijken) bij de joodse populatie in beide landen hebben aangetoond. Harvard geleerden Glazer en Moynihan hebben dan ook afgerekend met de melting pot-gedachte. Eigen identiteit is een levensbehoefte, zoals Taylor het heeft verwoord. Dus eigen scholen, eigen wijken, eigen voorzieningen dienen niet a priori te worden afgewezen; zij kunnen juist de eigen identiteit versterken. Dit is in eerste instantie positief voor de betrokkenen zelf en dientengevolge voor hun leefomgeving.
Duidelijk is wel het beeld, ook uit de studie van Reedijk, van de jood als succesvolle migrant. Succes wordt -- evenals falen overigens -- bepaald door meerdere factoren. Er is echter één factor die kardinaal en zeer bepalend is. Het beste valt dat te illustreren met het volgende, veelzeggende oud verhaal.

Een hoerenlopende rabbi krijgt op een dag van een prostituee te horen dat hij verdoemd is. Angstig begint de man te bidden tot de hemel en de aarde om een goed woordje voor hem te doen bij God, maar ze weigeren. Dan bidt hij tot de sterren en de planeten maar ook die weigeren. Net zoals de bergen en de heuvels, en de bomen en bloemen. Wanhopig roept de rabbi ten slotte uit: 'dan zal ik het zelf moeten doen.' Het volgende ogenblik komt er een (Goddelijke) Stem uit de hemel die zegt dat de rabbi is bestemd voor het leven in de hemel.

De hieruit sprekende boodschap is helder: zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. En dit staat haaks op het Nederlandse concept van de 'integratiefabriek' met tig van instanties en instellingen voor migranten nog steeds.

De angst voor een gedegen inhoudelijke discussie over deze thema is wel begrijpelijk; men vreest dat zo’n discussie tot een ‘buiten plaatsen van vreemdelin¬gen’ tot gevolg zal hebben en een deling tussen ‘wij’ en 'zij' met zich mee zal brengen. Een irrationele angst, een fobie, vind ik de vrees voor deze de¬ling. Ooit heeft iemand zich la¬ten ontvallen dat deze deling van ‘wij’ en ‘zij’ politiek incor¬rect is. En het papegaaicircuit is in werking gesteld. Wat is precies mis aan zo’n deling? Hoe vaak per dag redeneert men niet vanuit deze op zich volstrekt onschuldige categori¬sering? Wij vrouwen, wij de generatie van de sixties, wij FNV’ers, wij liberalen, wij de bewoners van het stadsdeel, wij de medewerkers van afde¬ling x, wij de nakomelingen van, wij de dragers van bril, snor of baard.
En stel dat ‘wij’, Marokkanen, Turken, Surinamers, vrouwen, analytici en le¬vensgenieters niet alleen gelijk¬waardig worden behandeld, maar ook gelijke kansen als ‘zij’, wie dat ook mogen zijn, zouden krijgen. Is die deling in wij en zij dan nog steeds verkeerd?
Een grote grijze gehaktballen¬massa is kennelijk de diepe wens van de tegenstanders van werkelijke diversiteit en verscheidenheid. Daarom wijst men een serieuze discussie over de onderhavige indringende thema gewoonweg af.

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden