Zoek op trefwoord [uitgebreid zoeken]Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog

7. Contact
 

Geschreven door D. Pinto - 4625 keer gelezen
In de Allochtonenkrant: Ommezwaai
Er zijn vreemde dingen gebeurd de laatste tijd.

Een veel belovende kroonprins binnen de Partij van de Arbeid glijdt uit. Ad Melkert die een linksere koers dan zijn voorganger zou voeren, ging harde taal aanslaan. Hij kwam vlak voor de provinciale verkiezingen met het voorstel om afgewezen asielzoekers niet langer opvang te bieden, ook niet als het land van herkomst de asielzoeker niet wil opnemen. Een draai dus van 180 graden ten opzichte van het standpunt van zijn partij tot dusver. Maar goed dat prominente partijgenoten van Melkert zoals Ed van Thijn en Hedy d’Ancona publiekelijk afstand hebben genomen van zijn standpunt. Wat een blunder van zo’n intelligente man. Of zegt dit juist alles over zijn hoge intelligentie? Over de befaamde fysicus Newton is de volgende anekdote bekend.

Newton had een hekel aan vroeg opstaan. Maar hij had twee katten, een grote en een kleine. En iedere ochtend stond hij op om de deur voor hen open te doen. Op een dag vertelde hij aan zijn goede vriend, een timmerman van beroep, met veel enthousiasme en niet minder tevredenheid dat hij het probleem van vroeg opstaan voor zijn katten geniaal had opgelost. “Hoe dan”, vroeg de vriend. “Wel”, zei Newton, “ik heb twee gaten in de deur gemaakt. Eén voor de grote en één voor de kleine”. Verwonderd keek de vriend Newton aan en vroeg:

“waarom twee gaten? Zou de kleine kat, mijn geleerde vriend, niet door het grote gat kunnen?”

Hoe hoger de intelligentie des te groter de blunder. Zou dit ook van toepassing zijn op Ad Melkert?

Maar Melkert is geen fysicus, zoals zijn inmiddels overledene partijgenoot en ex-staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen Ger Klein, maar een politicus. En Ad dacht, laat ik een goede entree maken, iets roepen wat kennelijk het volk graag wil horen, zorgen daarmee voor een flink winst en mijn bekroning als partijleider is verzekerd. En uiteraard heeft de VVD, om dezelfde electorale reden, de Melkert-metamorfose met gejuich verwelkomd.

En vreemd genoeg, de kiezer beloonde juist die partijen die humanere standpunten in dezen hebben verkondigd. Of is er hier in het geheel geen causaliteitsverband en eerder de hoop dat het wel zo was. Uit onderzoek van het Europees racismeobservatorium in Wenen kan in ieder geval geen optimisme geput worden.

Uit dat onderzoek blijkt dat racisme en vreemdelingenhaat in de Europese Unie toe nemen. Steeds meer Europeanen staan negatief tegenover buitenlanders. Van 37 procent in 1989 naar 41 procent in 1997. En nog maar 22 procent van de EU-burgers ervaart vreemdelingenhaat als een belangrijk probleem. In 1989 was dat nog 36 procent.

Deze trend zal verder toenemen voorspelde directeur Winkler van het observatorium. Zij zou daarin gelijk kunnen hebben.

Een ommezwaai à la Melkert zal zeker niet positief bijdragen aan verdraagzaamheid jegens buitenlanders.

Prof. dr. David Pinto

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden