Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Wat anderen zeggen


Onze opdrachtgevers zijn onder meer bedrijven, banken, overheden, semi-overheden, ministeries, gemeentes, AIVD, politie, justitie, leger, gevangeniswezen, ziekenhuizen, scholen, besturen, buurthuizen, welzijnsorganisaties, enzovoort.
 

Bij die opdrachtgevers hebben wij alle niveaus bediend, zoals toezichthouders, bestuurders, uitvoerders en dergelijke. Hieronder volgen enkele citaten over ons werk die de algemene lijn in de evaluaties uitdrukken.
Op verzoek van de cursisten staat niet altijd de organisatie of functie vermeld.

Klik op de volgende link voor een eerst indruk:

http://www.werkenbijpwc.nl/Blogs/Melanie-van-Hemert/Dates/2012/12/ConnectedCultures-De-toekomst-van-PwC/

H. van Lare
"Cijfer 9. Bijzonder interessant. Het heeft mij veel inzicht gegeven.
Zeer bruikbaar in de woonwijken!!"

Leo van der Mey
"Geestverruimend. Inspirerend. Ook heel goed bruikbaar binnen de afdeling"

Marja van Tol
"Interessant, meer inzicht gekregen in eigen gevoel/denken"

M. Ravesloot
"Duidelijk - ruimtegevend - respectvol - niet normerend"

G.J. Bunck
"Bijzonder indrukwekkend verhaal, leerzaam en verhelderend."

Hassan El Hougri
"Veel nieuwe inzichten. Smaakt naar meer!"

R.B.
"Toepasbaar voor de uitvoering. Ontspannen sfeer"

M.S.
"Cijfer 10. Veel stof tot nadenken. Ik ga bewust onbekwaam naar huis"

Gerard Spierenburg
"Cijfer 10. 'Een wereldburger' Bedankt!"

S. Schneider
"Helder, duidelijk, eenvoudig. Niet alleen in theorie maar ook in praktijk. Graag verdere workshops organiseren!"

D. Rinkel
"Ik vond/vind deze training een cadeau/kado.
Methodiek good. Inhoud goed. Docent heel goed"

H. Verhagen
"Bewustwording + zelfinzicht vergroot.
Heldere verhalen. Kan ik mee in de praktijk verder!"

G. Versluis
"Goed, inspirerend.
Snelle verbinding tussen analytisch kader en dagelijkse praktijk"

P. van der Knaap
"Verhelderend om op deze heldere en duidelijke wijze deze materie te 'beleven'. David Pinto als persoon/presentator een zeer prettig én vakkundig voorkomen. Prima dag!


Statements gegeven door de cursisten van de AIVD
(namen zijn hier om begrijpelijke redenen weggelaten):

"Hier heb ik in mijn werk en privé iets aan"
"Zeer herkenbaar en toepasbaar"
"Met acht (8) gewaardeerd omdat het goed toepasbaar is in het werk"
"Theorie en Methode (van Pinto) zijn toepasbaar op elke situatie waarin communicatie van belang is."
"Maakt helder en inzichtelijk hoe je een lastige situatie kunt aanpakken"
"Eenvoudig en goed"
"Praktisch is altijd goed"
"De behandelde cases prettig behandeld en ook hulp gekregen voor toekomstige situaties"
"F en G structuur maakt dingen helder"


Hieronder volgen bevindingen uit meerdere evaluatierapporten, die wij zonder namen ontvingen, van UWV zelf naar aanleiding van het inspiratieseminar voor managers.

Ook deze uitspraken weerspiegelen de algemene teneur van de evaluaties van onze presentaties, cursussen en trainingen. Kietelen en aanprijzen is zeker prettig, maar het gevaar van 'overdaad schaadt' ligt op de loer. Wij zullen daarom hiermee deze lijst van testimonia afsluiten.


De heer Pinto heeft een manier van presenteren die mij zeer aanspreekt. Hij weet een moeilijke materie op eenvoudige en vermakelijke manier te brengen en begrijpelijk te maken.

De Pinto piramide was bij mij niet bekend, ik vind het een superaanvulling op de Maslow piramide.

supergoede spreker! Zeer inspirerend, verhelderend en leerzaam.

Pinto maakt het af. En zorgt daarmee voor beklijving.

Deze spreker weet versleten communicatiemodellen nieuw leven in te blazen door gedrag en omgangscodes in een universeel perspectief te plaatsen, waarmee hij ook nog eens boven het beperkende/stigmatiserende cultuurperspectief weet uit te stijgen.

Ik ben werkzaam bij UWV Werk en in de fusie met het CWI kun je de inzichten van Pinto goed toepassen. Je krijgt hierdoor meer begrip voor het referentiekader van de collega's van het CWI.

Duidelijk, enthousiasmerend verhaal met af een toe een grappige noot. Juist hierdoor blijft de inhoud je bij.

Pinto komt over als een prettig mens, die niet te koop loopt als intellectueel zwaargewicht. Brengt de materie prachtig gedoseerd en helder over!

Aanrader voor alle managers in elk echelon!!!

Het verschil tussen een grofmazig netwerk (G) en fijnmazig (F) netwerk en de effecten ervan op het individu zijn echte eyeopeners!


 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact