Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Inburgeringscursussen


Pinto, de grondlegger van het ICI, heeft het begrip doodknuffelen en inburgering geïntroduceerd in Nederland
(zie typeringen door pers e.a. onder 5 g).
 

Historie:
Pinto pleitte als consulent anderstaligen al in 1979 voor de invoering van inburgeringscursussen. Zijn boek 'Het virus cultuurverschillen' uit 1994 eindigde met het inburgeringsprogramma en het daarbij behorende contract tussen de overheid en de migrant.

Daarin schetst Pinto de noodzaak van inburgeringscontracten en de minimale acht punten waaraan een dergelijk contract dient te voldoen.

Mode bedrijf
Van geheel ander orde, maar voor de volledigheid van het beeld en in het kader van de adviserende rol van het ICI, wordt deze activiteit hier gemeld. In de begin jaren van het ICI werden wij gevraagd door de gemeente Groningen en het toenmalig Arbeidsbureau om mee te denken over de toen heersende hoge werkeloosheid onder jongeren. Een mode bedrijf was het resultaat. Jongeren werden getraind om mode te ontwerpen, te maken en te verkopen. Het werd zo een succes dat het een heus bedrijf met aandelen (BV) werd. En toen het bedrijf dreigde teveel tijd en aandacht op te slokken, werd het verkocht. Niettemin, vanwege de toen opgebouwde goede relaties in de mode wereld, wordt er nog steeds bemiddeld voor internationale bedrijven op twee vlakken: aandragen van modellen en financiering door banken.


 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact