Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Instituut ICI


Het ICI is een onafhankelijk, particulier instituut dat sinds 1982 opereert op het terrein van diversiteit, communicatie, conflictbeheersing en (intercultureel) management.

Uitgangspunt:

Effectiviteit bij diversiteit breed
 
Met diversiteit breed wordt bedoeld: verschillen in etniciteit, godsdienst, gender, leeftijd, functieniveau, validiteit, (seksuele) geaardheid.

Deze verschillen kunnen leiden tot verschil van inzicht, gedrag en communicatie. Zowel privé als zakelijk. Dit brengt met zich mee dat op alle niveaus steeds meer mensen worden geconfronteerd met andere dan de vertrouwde regels met betrekking tot communicatie, omgang, samenwerking, leidinggeven en conflicthantering. De verschillen kunnen zelfs zeer ingrijpend zijn.

Als gevolg van deze diversiteit zullen meer dan ooit management, medewerkers, klanten en concurrenten moeten omgaan met verschillen tussen mensen. Voor uw bedrijfsvoering is het van belang dat deze verschillen tot zo min mogelijk misverstanden leiden.

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact