Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Prominente ontmoetingen

Toeval?

Sinds de oprichting van het ICI in 1982 zijn er tal van mensen en organisaties met wie korte of lange tijd is samengewerkt. En ieder zijn kracht en de indruk die hij of zij heeft achtergelaten. De samenwerking met Prinses Irène is één van de meest leerzame geweest voor ons.

Juist omdat haar aanpak en benadering zozeer verschillend is van de onze.
Dat was ook de waardering van de deelnemers bij de presentatie van haar en onze aanpak. Men waardeerde het, dat wij het hebben ‘gedurfd’ om in dezelfde sessie, beide benaderingen te presenteren, hoe verschillend ook en aan de deelnemers over te laten om de eigen keuze te maken voor een eventuele vervolgactiviteit. Dat is de kracht van het geloof in je eigen weg!

Daarnaast, Iedere gelegenheid benut om ons pleit voor het vervangen van het Integratiebeleid door een Participatieleid (met behulp van diversteitsbeleid) niet alleen via boeken onder de aandacht te brengen. Ook in persoonlijke ontmoetingen met Koningin Beatrix.

Maar ook bij de ontmoeting met Prins Willem Alexander en Prinses Máxima, samen met André Azoulay, adviseur van de Marokkaanse Koning, in de functie van President van de Hollandse Sectie van de Wereld Federatie van Marokkaanse Joden.

Op persoonlijke vlak, waren de ontmoetingen met Gorbatsjov en de Dalai Lama onvergetelijk.

Een grote eer om zulke reuzen te mogen begroeten, die de geschiedenis mede hebben bepaald.

De loop der dingen van een geboortedorp in het Atlas gebergte, tot het prachtige Amsterdam-Zuid op een rij in vogelvlucht, in de vorm van logboek, zouden de stelling kunnen adstrueren:

“Toeval bestaat niet”.


LOGBOEK in chronologische volgorde met de meest recentste bovenaan.

01-09-2010
Ontmoeting met Yitzhak Herzog, Israëlische minister van Welzijn.
Prof. Dr. David Pinto ontmoet Yitzhak Herzog - Datum: 01-09-2010
01-09-2010
Ontmoeting met Ehud Barak, Israëlische Minister van Defensie.
Prof. Dr. David Pinto ontmoet Ehud Barak - Datum: 01-09-2010
01-09-2010
Ontmoeting met Ourit Nokèd, Israëlische vice-minister van Handel en Industrie.
Prof. Dr. David Pinto ontmoet Ourit Nokèd - Datum: 01-09-2010
29-08-2010
Ontmoeting met Avi Dichter, voormalig hoofd van de Shabbak (Israëlisch AIVD) en voormalig Minister van Binnenlandse Veiligheid, thans lid van de Knesset (Isr. parlement).
Prof. Dr. David Pinto ontmoet Avi Dichter - Datum: 29-08-2010
06-04-2010
Ontmoeting met Shimon Peres, President van Israël en Nobelprijs winnaar voor de vrede.
Een bijzondere ervaring met grote emotionele betekenis.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Prof. Dr. David Pinto ontmoet Shimon Peres - Datum: 06-04-2010
01-04-2009
TV-opname voor het AVRO programma 'De Advocaat van de Duivel' waarin ik tegen Advocaat Gerard Spong opponeer en daarna ontmoeting met de Minister van Justitie Ernst Hirsh Ballin.
13-01-2009
Lunch bij Hare Majesteit Koningin Beatrix in haar woonpaleis Huis Ten Bosch.
23-02-2007
Maandag, 11 uur: op zijn verzoek, naar Roland Arnall, Ambassadeur van de VS in Nederland.
26-01-2006
Donderdag, 12 uur: naar ‘Het Torentje’, kantoor van de Minister President,
n.a.v. de ontmoeting op 24-10-2005 (zie hieronder).
12-12-2005
Workshop gegeven aan de Psg’s (Plaatsvervangend Secretaris Generaal van de diverse Ministeries).
07-12-2005
Bezoek aan Maurice de Hond. Zijn advies gevraagd over een eigen politieke partij.
(zie ‘Politieke ervaring’, 5f)
02-11-2005
Bezoek bij de Israëlische President.
24-10-2005
Tweede inleider (na Minister-President J.P. Balkenende) bij een manifestatie bij De Baak.
23-10-2005
Oranje Fonds biedt een boekje aan groepen 8 van alle scholen in Nederland over Respect.
De Maslow- en Pinto piramides, worden daar als volgt ingeleid: "Maslow & Pinto.
Er zijn twee belangrijke wetenschappers die allebei een theorie hebben bedacht over de verschillende motieven die er achter het handelen van de mens schuil gaan"
.
Het is zeker niet zonder troots dat dit wordt gemeld. Hoeveel hoogleraren kunnen detzelfde bekroning van hun werk melden? Zie hier de gepaste trots.
20 t/m 23-09-2005
Prof. Pinto (derde van links), met André Azoulay, adviseur van de Marokkaanse Koning,
naar Prins Willem Alexander, Prinses Maxima, de Burgemeesters Job Cohen, Wim Deetman e.a.
22-10-2003
Woensdag, 15.45 uur. Promovendus (mijn eerste) Hans Harmsen promoveert op effecten van trainingen Interculturele Communicatie gebaseerd op de structuren theorie en de Drie Stappen Methode – DSM.
21-11-2002
Vrijdag, 11 uur: Gerrit Zalm (leider VVD) op thuis bezoek o.m over een gezamenlijk stuk voor de krant. Titel (van Gerrit): ‘Is Integratie het antwoord?’. 17 oktober Hans Wiegel belde o.m. om dit gesprek voor te bereiden.
16-07-2002
Gevraagd voor Ministerschap (zie ‘Politieke ervaring’ 5f).
30-11-2001
Vrijdag, 11 uur: sollicitatiegesprek voor ‘lid Algemeen Rekenkamer’.
30-10-2000
Eerste college in Ashkelon na benoeming als Hoogleraar (eveneens Interculturele Communicatie) aan de Bar-Ilan Universiteit, Tel-Aviv, Israël.
24-03-2000
Oratie in de Aula in Amsterdam uitgesproken - ISBN: 90 5629 126 2
01-10-1998
Benoeming als Hoogleraar Interculturele Communicatie aan de UvA [Voorzitter Curatorium (sollicitatiecommissie): Job Cohen].
21-05-1997
De Piramide van Maslow en de Piramide van Pinto, als opgave bij het Staatsexamen VWO, Maatschappijleer.
11-06-1996
Kort geding tegen Johan van Gelder gewonnen. (zie ‘Kort geding’ 5h).
11-01-1994
Vier uur: Koninklijke Nieuwjaarsreceptie in Paleis de Dam.
02-12-1993
Gepromoveerd tot doctor in de PPSW (Psychologie, Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Sociologie, Wetenschappen) aan de RUG.
17-04-1989
Half twaalf: 1e ontmoeting metPrinses Irène thuis in Soest.
18-06-1988
Het ondertussen overbekend stukje over ‘doodknuffelen’ in de Volkskrant gepubliceerd.
21-04-1988
Lezing Jubileum KUB: geboorteplek van het concept ‘doodknuffelen’.
14-07-1982
Oprichting van het onafhankelijk expertisecentrum Inter-Cultureel Instituut (ICI).
01-01-1982
Directeur Stichting welzijn Buitenlanders West-Brabant.
01-08-1980
Op verzoek van toenmalig Minister Arie Pais van Onderwijs, het curriculum ontwikkeld voor de door hem gewenste nieuwe opleiding Transculturele Pedagogiek (TP), waar ik tevens Docent-Coördinator werd. Door een aan mij opgedrongen onbekwame docente (zij moest nog afstuderen), ene Sylvia Kokhuis (thans de Bunt-Kokhuis geheten), werd deze episode geen succes, maar eerder een continue vechtpartij. Wel heel veel van geleerd (zie hierover de column 'Verzoening in Nederland'). Per 1.4.2008 is zij ontslagen ook bij de Haagse Hogeschool, waar ik lid was van de Raad van Toezicht.
01-08-1980
Zelfde functie bij de schooladviesdiensten van stad (ABCG) en provincie Groningen (RGAB).
Hier nam ik later zitting in het Bestuur.
01-12-1978
Aangenomen als Consulent Anderstaligen bij de schooladviesdiensten van Deventer (50%) en Apeldoorn (50%).

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact