Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Vacatures

Het ICI geeft cursussen en trainingen en verricht onderzoek. Tevens verzorgen wij workshops en geven wij presentaties.

Hieronder vindt u een overzicht van onze periodieke en wisselende vacatures.
 
  • Medetrainers
    Onze trainingen beginnen altijd met een simulatiespel. Hierbij wordt de groep in twee subgroepen verdeelt, begeleid door twee speelleiders. Voor dit simulatiespel hebben wij doorlopend vacatures open staan. Nadere beschrijving van het spel is te vinden op deze website onder 2 b, eerst dagdeel.
    Interesse? Mail ons een motivatie brief + CV naar: institute.ici@gmail.com »

  • Stage/onderzoek
    Afstudeerstage is bij ons mogelijk. In overleg wordt duur en onderwerp vastgesteld.
    Interesse? Mail ons een motivatie brief + CV naar: institute.ici@gmail.com »
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact