Zoek op deze site:

Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog


8. Contact


 

Wat doet het ICI

Informatie over de diensten van het ICI

Het ICI geeft cursussen en trainingen en verricht onderzoek. Ook verzorgen wij workshops en geven wij presentaties.

Trainingen:
ICI-cursussen en trainingen zijn maatwerk en kunnen op iedere locatie worden gegeven.
 
Vooraf wordt een behoefteanalyse gemaakt. Zo wordt optimaal rekening gehouden met de wensen van opdrachtgevers en deelnemers. Cursussen en trainingen zijn daarom flexibel wat betreft inhoud en tijdsduur.

Inhoud van de trainingen:
Buiten het maatwerk hebben de trainingen altijd vier vaste onderdelen:

 • Een Diversiteit Breed simulatiespel
  Dit simulatiespel maakt op originele wijze de cursist bewust van de beperkingen van ieders eigen denkraam en wereldbeeld.
  1 dagdeel - Klik hier voor een inhoudelijk overzicht »

 • A - Inleiding in de ‘structurentheorie’
  Het gaat hier niet om folkloristische en oppervlakkige verschillen, maar om wezenlijke verschillen die het gedrag en de communicatie sturen.

  B - Effectieve omgang
  Een beproefde en onderzochte methode wordt aangereikt hoe effectief om te gaan met deze verschillen met behoud van ieders eigenheid.
  2A + 2B = 1 dagdeel - Klik hier voor een inhoudelijk overzicht »

 • Toepassingen
  Het toepassen van het ervarene en het geleerde bij de eigen werksituatie en ervaringen van de cursisten (1 dagdeel). Hiertoe leveren de cursisten vooraf cases en vragen in.
  1 dagdeel - Klik hier voor een inhoudelijk overzicht »

 • Terugkomdag
  Na een paar maanden wordt nagegaan in hoeverre het gelukt is de verschillende taken te realiseren. Dit dagdeel (een middag) wordt daarom gewijd aan de uit punt 1 t/m 3 opgelegde doelstellingen en worden uitgevoerd per thema c.q. per onderwerp.
  1 middag - Klik hier voor een inhoudelijk overzicht »
Onze cursisten zijn van alle niveaus en komen uit vrijwel alle sectoren van profit en non-profit organisaties: bedrijfsleven, onderwijs, overheid, gezondheidszorg, politie, welzijn, justitie en krijgsmacht.

U kunt een opzet van de bovengenoemde training downloaden door op de onderstaande link te klikken. Deze link verwijst naar een PDF bestand dat u kunt uitprinten.


Onderzoek en advies
Ook verricht het ICI toegepast onderzoek, zoals bijvoorbeeld de effectmeting 'allochtonenbeleid' bij de politie in Utrecht. Ook brengen wij adviesrapporten uit, zoals bijvoorbeeld de 'Gedragsgids voor de multiculturele stad' in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

Voor vragen en/of meer informatie verwijzen wij u naar onze contactpagina »


Inburgeringscursussen
Al in de jaren 1983 tot 1985 heeft het ICI Inburgeringscursussen verzorgd, voordat het wettelijk werd vastgelegd, aan de PABO's van Utrecht en Rotterdam. Wij ontvingen waardering voor het resultaat van deze cursussen van de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Gerard van Leijenhorst. Hij sprak later zijn spijt uit voor het gegeven dat wij deze cursussen niet meer mochten verzorgen, omdat de wetgever had beslist dat alleen ROC's dit mochten doen.

Wij zijn dan ook verheugd over het feit dat deze beperking ondertussen is losgelaten. Wij kunnen onze expertise en know-how dan ook op dit gebied weer ten dienste stellen.
 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden


Home | Wat is ICI | Diversiteit Breed Simulatiespel | Structurentheorie | Toepassingen | Terugkomdag | Wat doet de ICI | Inburgeringscursussen | Theorie | Cursisten ervaringen | Boeken | Interculturele communicatie: Een stap verder | Samen verder | Interculturele communicatie theorie en praktijk | Artikelen | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Studie en Werk | Bestuurlijke ervaringen | Politieke ervaringen | Prominente ontmoetingen | Visie op integratie | Kort geding | Typeringen door pers e.a. | Weblog | Contact | ENGLISH » Home | What is ICI | What do we do | Wide Diversity Simulation | Structures theory | Applications | Reunion | Settling-in courses | Theory | Comments from our clients | Books | Intercultural communication: A step further | Forward together | Book reactions: Intercultural communication theory and practice | Articles | Columns | KPMG & ICI | Achtergrond | Study and work | Governing experience | Political experience | Prominent meetings | Vision on integration | Press | Weblog | Contact