Zoek op trefwoord [uitgebreid zoeken]
Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog

7. Contact
 
12.12.2018, 00:32
Weblog overzicht · Zoek een bericht

Bericht - 3835 keer gelezen
Vervolging Wilders niet verstandig
De Volkskrant, 23.1.2009 pag. 11

Wat onverstandig van het Amsterdamse gerechtshof om Geert Wilders alsnog te vervolgen voor zijn nietszeggende Fitna en zijn uitspraken over Arabieren, moslims en de islam. Dat vond men toch eerst? Of heeft de angst weer de kop opgestoken omdat een paar moslims ‘woedend’ zijn geworden en zijn gaan klagen?

Stel nou dat Wilders hetzelfde zou hebben geroepen over de Thora, de Joden en het Jodendom. Geen haar op mijn hoofd zou zich gekrenkt voelen, al ben ik zelf Jood. Zelfs de club ‘Een ander Antisemitisch Joods geluid', zoals ik deze zieke zielen noem, daag ik wegens hun infame en ziekelijke standpunten en uitspraken niet voor de rechter.
Ik durf te voorspellen dat deze misstap van het Hof de PVV van Geert Wilders heel wat stemmen zal opleveren. Let op mijn woorden: na een eclatante overwinning van deze partij bij de komende verkiezingen zullen de ‘deskundigen’, de vrienden van de heersende mening, aanschuiven aan de tafel van Pauw & Witteman, NOVA et cetera, en ‘achteraf moeten bekennen’ dat zij het toch verkeerd hadden gezien om Wilders zoveel aandacht te schenken en zo’n enorme betekenis toe te kennen aan diens uitspraken over de islam.
De uitspraak van het Hof behoort tot dezelfde categorie fouten als die van Job Cohen die ging ‘praten’ met een groepje Marokkanen die publiekelijk, in demonstraties, afgrijselijke teksten hadden gescandeerd over Joden. Het is het ‘belonen’ van slecht gedrag. Ik hoor ze al lachend verslag doen aan hun vriendjes: ‘Cool man, je roept “Hamas, Hamas alle Joden aan het gas” (en wij weten drommels goed dat dat echt niet kan, man. Het is ons immers meermalen verteld hihihi) en dan komt de burgemeester met jou thee drinken. Hoe vindt je dit? Vet, hè! Wil je die Jood ook ’s spreken? Moet je ook zo iets doen. Wat is Nederland toch een maf klotenlandje, hè?’
Waarom deed Job dat? Hij hoorde dat een aantal van die jochies ‘woedend’ was. En hij gaf ze aandacht, waarvan achteraf zal blijken dat die verkeerd is besteed.
Maar je kunt het nu ook al weten, geachte goed bedoelende, braaf denkende medeburger met je naïeve en beperkte analyse. Je weet toch dat alles waar je energie in steekt, groeit en bloeit? Of moet je daar de Kabbala voor hebben bestudeerd? Nederland, word eens wakker! Laat Wilders en anderen roepen wat ze willen. Laat ze hun mening maar geven over de islam, moslims, Arabieren en Marokkanen. En laat deze groeperingen voor zich zelf opkomen. Als het niet juist is wat Wilders beweert, laat de betrokkenen dat dan zelf weerleggen. Maar daarbij moeten zij dezelfde wapens gebruiken als die Wilders tegen hen gebruikt. En het niet spelen via de strafrechter.
Er moeten toch genoeg geleerde en goedgebekte moslims te vinden zijn die zijn beweringen kunnen weerleggen als hij onzin uitkraamt! Laat ze daarin emanciperen, blijf niet almaar alles voor hen opknappen. Zo maak je moslims invalide. Of is dat toch wat men stiekem wil?
Wilders, met zulke stomme en zwakke tegenstanders heb je geen vrienden meer nodig. Je zult uitgroeien tot één van de grootste partijen in deze Lage Landen vol middelmatige, brave, zichzelf wegcijferende, zwakke broeders. Roep nog maar ’s wat. Er staan in de Koran abjecte verzen waarin joden en christenen gelijk worden gesteld aan apen en ezels. Over hen meldt de Koran onder meer: ‘De haat blijkt openlijk uit hun monden maar wat hun borsten verbergen is erger’ (soera 3, vers 118) en ‘O gij die gelooft neemt u niet de joden en de christenen tot vrienden zij zijn elkanders vrienden…’ (soera 5, vers 51).
Hoe zal de goegemeente hierop reageren? Net zoals Jean Tillie dat gisteren deed (Voorpagina, 22 januari)? Tillie is overigens de man die onlangs op grond van ‘onderzoek’ in opdracht van de Gemeente Amsterdam tot de conclusie kwam dat we ‘nog meer thee moeten drinken’.
Verwijzend naar de jaren dertig, toen joden vergeleken werden met ratten, zegt Tillie: ‘Algemeen is het besef dat zo’n vergelijking de menselijke waardigheid aantast.’ Dat is juist. Maar dan zou het consequent zijn als Tillie de vergelijking in de Koran van joden en christenen met apen en ezels evenzeer in strijd verklaart met de menselijke waardigheid. Maar daar hoor je hem niet over. En als Wilders hetzelfde uitdraagt, zegt Tillie: “Wilders zal het martelaarsaspect uitspelen. Dat is onderdeel van zijn strategie”. Hoever kun je gaan meneer Tillie met je ‘politieke correctheid’ gebaseerd op zg. ‘onderzoek’?
Wilders, roep ook iets over vrouwen. Wijs op soera 4, vers 34 bijvoorbeeld, waarin staat: ‘Maar zij van wie gij opstandigheid vreest vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar.’ Je moet haar dus slaan, ook als je alleen maar ‘opstandigheid vreest’.
Dan moet men maar naar de strafrechter lopen. En wat als die arme rechter, daartoe aangezet door een uitstekend advocaat, met eigen ogen ziet dat die verzen veelvuldig, met geur en kleur daar inderdaad staan? Dan wordt jouw aanhang nog groter. Dan zullen nog veel meer mensen roepen: ‘Zie je wel, Geert Wilders heeft toch gelijk. Hij is onze held.’ En je gaat groter groeien. Zeker weten.
Meer informatie

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden