Zoek op trefwoord [uitgebreid zoeken]
Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog

7. Contact
 
12.12.2018, 00:32
Weblog overzicht · Zoek een bericht

Bericht - 4899 keer gelezen
Onderzoek naar PVV waardeloos
In opdracht van Minister Guusje Ter Horst (PvdA) van Binnenlandse zaken, hebben drie heren, Hans Moors, Bob de Graaff en Jaap van Donselaar, onderzoek verricht naar de PVV van Geert Wilders.
Het rapport is nog in concept en dus niet openbaar gesteld. In interviews geven de heren evenwel aan dat uit hun onderzoek blijkt dat Geert Wilders extreem-rechts is te noemen en diens PVV zou de democratie ondermijnen. En als de hond van Pavlov, snelde PvdA-minister Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) om aan de pers te verklaren dat hij ook, zonder onderzoek, tot dezelfde conclusie kwam als de onderzoekers. Met andere woorden, dat onderzoek is slechts om aan de bevinding van de PvdA een ‘wetenschappelijk cachet’ te geven. De uitkomst stond dus al vast. Immers, twee van de drie hiervoor ingezet onderzoekers hebben al eerder de PVV als extreem-rechts weggezet.
D66-leider Alexander Pechtold omarmt ook de conclusie van de drie onderzoekers en maakt het nog botter. Hij meldde dat hij het altijd al had gezegd: ‘Geert Wilders is een racist en extreem-rechts.’. Terecht gaat Hilbrand Nawijn een aanklacht tegen hem indienen wegens smaad, opruiing en het zaaien van haat. En Pechtold voegde aan zijn verklaring toe: ‘Eindelijk is er nu een wetenschappelijke onderbouwing.’. De naïeve Pechtold. Typisch D66. Die ‘wetenschappelijke onderbouwing’, waar je zo mee blij bent, is een fata morgana, een valse wetenschap.
Onderzoek zoals het onderhavige, is uit de aard van de zaak sociaal-wetenschappelijk onderzoek. En juist in dit type onderzoek, is de persoon van de onderzoeker zeer bepalend voor de uitkomst. De Amerikaanse onderzoeker Rosenthal heeft dat met diverse experimenten overtuigend aangetoond. In één geval liet hij een typisch Amerikaans uitziende man onderzoek doen omtrent de vraag: 'Denkt u dat joden het beleid in de VS beïnvloeden?'. Daarna liet hij een typisch joodse man met baard en hoed hetzelfde onderzoek uitvoeren. Maar liefst met 23,8% verschilden de uitkomsten van beide onderzoeken van elkaar.
Kortom, de ‘kleur’ van de onderzoeker, bepalen in hoge mate de uitkomst bij zulke soort onderzoek.
Hier moet ook overigens, de verklaring worden gezocht waarom zoveel studie en onderzoek op het gebied van de ‘migranten industrie’ nog steeds niet tot het gewenst resultaat leidt. Dergelijke eenzijdige onderzoekingen van telkens hetzelfde, doorgaans linkse circuit zijn misleidend. De vaste leveranciers van advies en onderzoek uit de firma's 'ons kent ons nv' en 'vriendjespolitiek bv' zijn medeplichtig aan de mislukking van alle tot op heden gevoerde versies van het migratie- en Integratiebeleid. De andere medeplichtigen, volledigheidshalve zijn de laffe beleidsmaker en de luie mediabobo die de veilige bekende en reeds bewandelde maar nergens toe leidende weg blijven volgen.
Maar hoe dan? Kan dus nooit een betrouwbaar sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden verricht? Het kan wel. En op vele andere manieren. Om te beginnen dit. Een vraag moet niet alleen onderzoekbaar, maar ook interessant zijn. Het heeft weinig zin om een vraagstelling te formuleren met voorspelbare resultaten. Voor het oplossen van dit probleem kwam dan ook de Groningse hoogleraar Willem Hofstee, een eminent psycholoog en methodoloog met zijn weddenschapsmodel. Kort komt dit hierop neer. Begin uitsluitend aan een dergelijk onderzoek als je iemand anders kan vinden die bereid is een weddenschap aan te gaan over de uitkomsten van het onderzoek. In dit geval van de PVV van Geert Wilders, die overigens met negen zetels in Kamer zit door democratische verkiezingen (hoezo ‘democratische ondermijning’?), zou het niet moeilijk zijn te wedden dat de uitkomst van zo’n onderzoek zal zijn dat Wilders extreem-rechts is te noemen en dat diens PVV een gevaar is voor de democratie.
Een ander ‘onderzoek design’ zou tot andere, interessante vragen kunnen leiden. Bijvoorbeeld. 1. Is het niet politiek interessanter te onderzoeken waarom volgens de peilingen ca. anderhalf miljoen kierzes op PVV zouden stemmen? 2. Tegenover extreem-rechts staat extreem-links. Wat is heden ten dage gevaarlijker, de eerste of de tweede?
Immers, van rechts geweld tegen de rechtsstaat zijn er in de regel geen opmerkelijke feiten te melden. Terwijl de politieke ontwikkeling in West-Europa de laatste tijd, juist links-extremistische gewelddadigheden laten zien, zoals RAF, krakerbewegingen,
dierenactivisme (tot de moord op Pim Fortuyn). In het licht hiervan, is het dan niet vollediger om ook de extreem-linkse partijen Groen Links en SP bij het onderzoek te betrekken? Immers, Harry van Bommel van de SP, ook parlementariër net als Wilders, heeft zich als antisemiet openlijk gedragen door antisemitische leuzen mee te scanderen. 3. Botte, hatelijke, politiek gedicteerde, kortzichtige uitspraken van middelmatige personen als Pechtold en van der Laan over Wilders. Dragen die niet bij aan een klimaat van haat en geweld tegen Wilders en de PVV? Met andere woorden. Hebben PvdA en D66 echt niets geleerd van de moord op Pim Fortuyn?
Het valt zeker nu reeds te voorspellen dat de geschiedenis zal uitwijzen dat van der Laan en Pechtold dezelfde rol zullen spelen als destijds Klaas de Vries (PvdA) en Wim Kok (PvdA) ten aanzien van Pim Fortuyn. L’histoire se répète.
Guusje ter Horst (op de plek van Klaas de Vries indertijd) zou nu reeds moeten beseffen dat niet Geert Wilders, maar zij en haar geestverwanten, ook in de media, een excuus geven voor geweld.

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden