Zoek op trefwoord [uitgebreid zoeken]
Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog

7. Contact
 
12.12.2018, 00:58
Weblog overzicht · Zoek een bericht

Bericht - 3824 keer gelezen
De angst regeert bij moslims en Nederlanders (de Vk 6 april 2011)
Wilders liet weten dat hij Fitna 2 gaat uitbrengen over ‘het barbaarse leven van de zieke geest Mohammed’. Dat is moed. Meer dan dat. Het zou mij niet verbazen als Wilders ooit uitgeroepen wordt tot een van de grootste geesten, visionairs en hervormers die de geschiedenis heeft gekend. Je moet niet alleen eigenschappen bezitten van een held om tegen de stroom in te blijven roeien. Om in een tijdperk en in een landje waar angst voor moslims zo groot is, zo vastberaden je boodschap continu te blijven uitdragen, heb je aan gewone moed niet genoeg.
Het zal mij evenmin verbazen als grote massa’s moslims overal in de wereld hem dankbaar zullen zijn dat hij hen de ogen heeft geopend. Er komt een dag dat ook moslims zullen inzien dat Wilders geen onzin over hun geloof heeft verkondigd. Wilders heeft nooit zijn pijlen gericht op Allah. Dat is immers enkel het Arabisch woord voor God en voor het Hebreeuws Elohim of Yaweh. Hij heeft een probleem met de figuur Mohammed, diens persoon en diens politieke boodschappen volgens de overleveringen. Het is voor Moslims evenwel niet eenvoudig zich inhoudelijk te verweren tegen Wilders. In een religie die in één God gelooft is de plaats en betekenis die de islam toekent aan een persoon bizar. Mohammed kan dan wel een profeet zijn geweest, een boodschapper van God. Hij blijft wél een mens. Mozes is voor de joden óók een prominent figuur. Vele profeten na hem ook. Maar het zijn en blijven mensen. Heel uitzonderlijke mensen, maar géén Goden. Jezus ook. Daarom verwondert het mij overigens dat er nog steeds miljarden mensen zijn die Jezus ook anders zien dan een soort Mozes en niet meer. Maar dit terzijde. Tot zover niet veel aan de hand, zou men zeggen.
Ware het niet, en hier wordt het heel bijzonder, dat van de drie monotheïstisch religies, alleen dan wanneer kritiek, een cartoon, een belediging of onthulling over Mohammed gaat er heftige tot zelfs moorddadige acties volgen. Wat men ook over Mozes of Jezus zegt, schrijft, ontdekt, beweert of tekent, er zullen daar geen moorden als reactie op volgen. Ook als men hun geschriften, het oude of het nieuwe testament, zou verbranden, zouden mensen niet worden onthoofd.
Van de tweeën een. Of je bent zeker over jouw God en geloof. En dan haal je je schouders op als iemand het zo nodig vindt jouw geloof te bagatelliseren, te bekritiseren of zelfs te kleineren. Of je twijfelt over de juistheid en de kracht van jouw overtuiging en iedereen die dat gaat trigeren, moet hard bestraft worden. Is het dan niet merkwaardig dat van de drie grote religies alleen moslims reageren met dreiging, geweld, terreur en moord op belediging of aanval op hun profeet of diens geschriften? Dat is wat Wilders consistent uitdraagt met feiten en cijfers, met woorden en beelden. Mogen moslims niet geloven wat ze ook maar willen? Zeker wel. Maar mag Wilders in zijn eigen land zijn visie en overtuiging over het bizarre van die religie verkondigen hoe en waar hij dat wenst? Het antwoord zou moeten luiden: uiteraard mag hij dat. Maar helaas, de praktijk wijst uit van niet. Hij kan geen stap verzetten zonder zware bewaking. Dag en Nacht. Zou dat niet zo zijn, dan wordt hij subiet afgeslacht als een geit zoals Theo van Gogh is overkomen, door een moslim. Zou dit het lot kunnen zijn van iemand die Mozes of Jezus zou bekritiseren of de Thora of de Bijbel zou verbranden? Natuurlijk niet. Waar zit dat verschil dan? Angst. Angst bij moslims door onzekerheid over hun overtuiging. En angst bij Europeanen en vooral bij Nederlanders voor moslims om krachtig op te treden. Niet tegen diegene die gewoonweg zijn recht van meningsuiting uitoefent. Maar tegen de barbaren die dat recht met moord willen bestraffen.
Dit is wat moslims in de verre toekomst gaan leren beseffen en waarvoor zij Wilders dankbaar zullen zijn: dat hij hun ogen heeft geopend en weerbaar heeft gemaakt. En hiervoor zal Wilders de geschiedenis ingaan als een held van groot formaat. Als Wilders jood was zou hij in het rijtje worden opgenomen naast de grote vijf die hun stempel op de beschaving hebben gedrukt: Moses said: Law is everything; Jesus said: Love is everything; Marx said: Capital is everything; Freud said: Sex is everything; Einstein said: everything is relative. Over Wilders zou komen te staan: Wilders said: Free Speech is everything.
Bijlage: De angst regeert bij moslims en Nederlanders - de Volkskrant - Opinie.pdf (Downloads: 2343 - Grootte: 782.3 KB)

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden