Zoek op trefwoord [uitgebreid zoeken]
Inhoudsopgave:
1. Home

2. Instituut ICI

3. Publicaties


5. Autobiografie

6. Weblog

7. Contact
 
12.12.2018, 01:31
Weblog overzicht · Zoek een bericht

Bericht - 4763 keer gelezen
NRC lijdt aan LSD - Latent en Subtiele Discriminatie.
“Beide hadden mogelijk op een ministerspost gehoopt, gezien de lof die Bos hen eerder publiekelijk toewuifde. Het is echter verstandig dat zij nu eerst de kans krijgen zich bestuurlijk te bewijzen als staatssecretaris”. Dit schreef NRC Handelsblad woensdag 14 februari 2007 in het hoofdartikel, over de twee moslims, de Turkse Albayrak (1968) en de Marokkaan Aboutaleb (1961). Let goed op dat, door mij cursief gezet, tussen zinnetje dat veel verraadt over de schrijver ervan.

Waarom zou deze stellingname niet van toepassing zijn op anderen die eveneens geprezen werden door Bos? Heeft dat misschien te maken met hun relatief jonge leeftijd? Kan niet. Sharon Dijksma (1971) en Frank Heemskerk (1969) zijn jonger. Maar misschien wel dan (hun leeftijd) in relatie tot het ministerschap? Kan ook niet. Beoogd minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings (1973) is respectievelijk vijf en twaalf jaar jonger dan Albayrak en Aboutaleb én ook zonder bestuurlijk ervaring. Nee, er is geen objectief, plausibel argument te bedenken voor zo’n statement. Inderdaad, er kan maar een irrationele reden hieraan ten grondslag liggen. Vanwege de afkomst van deze twee, is het mooi genoeg dat zij staatssecretaris eerst worden benoemd. Zíj, als migranten, moeten maar ’s zich bewijzen. Is er hier sprake van doelbewuste discriminatie door de schrijver van het hoofdartikel? Ik denk het niet. Het is mijns inziens eerder een onbewust mechanisme, dat latent aanwezig is, bij bedrijven, overheden, scholen, artsen, verzekeraars, selecteurs, maar ook bij de media. En wrang genoeg, deze latente discriminatie is vele malen erger dan de openlijke uitingen van racisme en discriminatie. Deze laatste vorm is zichtbaar, herkenbaar en juridisch aanvechtbaar. De eerste vorm niet. Zij is, zoals in de gewraakte tekst van NRC Handelsblad subtiel en voor de meeste mensen, wellicht zelfs voor de schrijver ervan, niet direct zichtbaar. Maar daarom niet minder gevaarlijk. Integendeel. LSD - latent en subtiele discriminatie – is gevaarlijker dan openlijk racisme. Het is niet uitgesloten dat de schrijver van het hier aangehaald hoofdartikel ene Anna Visser van de Opinie pagina van NRC Handelsblad is. Stelselmatig en consistent weigert zij stukjes te plaatsen die ondertekend zijn door namen van migranten, hoe hoogwaardig en actueel ook. Bijdrages daartegenover van Jan, Paul, Piet, Klaas, Han, Jos en Marietje, hoe ondermaats ook worden wel gehonoreerd. Sterker nog, zelfs goed gedocumenteerde reacties op dergelijke mediocre stukjes, van de hand van migranten, worden geweigerd. En Visser mailt zo snel haar automatische afwijzende tekst na verzending, dat je redelijkerwijs ervan uit kunt gaan dat zij niet eens de tekst heeft gelezen en alleen naar de naam van de afzender heeft gekeken. Dit is proefondervindelijk vastgesteld. Het gaat weliswaar en wellicht slechts om één medewerkster. Dit neemt de verantwoordelijkheid van de krant niet weg. Het is ook niet uitgesloten dat iedere krant en elk medium zijn Anna Visser heeft. Het zou zelfs best kunnen (zie het stukje ‘BERBERSE BOER EN VENLOËNAAR’ op mijn website www.davidpinto.nl onder ‘WEBLOG’).

Nog zo’n kwalijke redenering, als het bericht van Nova, eveneens van woensdag 14 februari 2007 klopt. Op de vraag waarom is Aboutaleb dan niet op de ministerspost gezet van Integratie en Wijkverbetering, zou Bos geantwoord hebben: het zou ‘riskant’ zijn om Aboutaleb, als Marokkaan met Integratie te belasten. Dit doet mij denken aan de tijd dat ik actief was bij de VVD. In 1994 werd ik gevraagd voor de lijst van de Tweede Kamer. Na vele aarzelingen en gewonnen advies, stemde ik in met de conditie dat ik dan de portefeuille ‘Minderhedenbeleid’, zoals dat heette, zou krijgen. Nee, werd mij gezegd. Wij, bij de VVD, hebben besloten om geen migrant met die portefeuille te belasten. Waarop ik toen zei: het is alsof de PvdA tegen Rob Oudkerk, de man met de Theemseweg en de heroïne hoertjes, zou zeggen: omdat jij arts bent, krijg jij niet de portefeuille gezondheidszorg. Ik heb dan ook voor de eer bedankt. En nooit spijt van gehad. Bovendien, Albayrak gaat wel Asielzaken doen bij Justitie. Hoe is dat dan te rijmen? Aan de andere kant moet mij dit ook van het hard. Ik begrijp niet dat Aboutaleb akkoord is gegaan met deze ‘degradatie’.

Prof. dr. David Pinto
Hoogleraar/directeur
Intercultureel Instituut (ICI)

 
Copyright © 1982-2010 - ICI - Alle rechten voorbehouden