De Telegraaf, 19-6-1993

Sociale tijdbom door falen minderhedenbeleid

Marokkaanse Intercultureel deskundige David Pinto

Door Jos Hagers

GRONINGEN, zaterdag
“Het minderhedenbeleid in Nederland is zo faliekant mislukt dat een tijdbom van sociale onvrede ieder moment tot een explosie kan komen.” De uit Marokko afkomstige intercultureel deskundige drs. David Pinto, waarschuwt voor een gevaarlijke crisis als er niet snel een ander beleid komt: de kapitalen aan subsidies van het ministerie van WVC voor opvang en begeleiding van minderheden, hebben, volgens hem, de problemen de afgelopen jaren alleen maar vergroot.

“Ondanks de 800 miljoen gulden, die de overheid jaarlijks aan de zorg voor minderheden uitgeeft, is de werkloosheid onder de migranten de afgelopen jaren fors gestegen, de misdaad onder Marokkaanse jongeren flink toegenomen en het opleidingsniveau van de migrantenjeugd nauwelijks verbeterd.”
“Kortom, het is weggegooid geld geweest omdat welzijnswerkers en ambtenaren van het ministerie van WVC de migranten
tot in de eeuwigheid als zielige mensen blijven behandelen.”
“Voor iedere vluchteling staat in Nederland een leger aan welzijnswerkers klaar. Asielzoekers worden bedolven onder de adviezen hoe zij aan een uitkering moeten komen, terwijl zij veel meer zouden hebben aan praktische tips om in Nederland zelfstandig een bestaan op te bouwen,” aldus drs. David Pinto.

Voorkeursbeleid

“De overheid staat er niet genoeg bij stil dat met het voorkeursbeleid voor minderheden afgunst wordt gecreëerd onder de verschillende bevolkingsgroepen, waarmee de migranten zelf helemaal niet gebaat zijn,” meent de Groningse intercultureel
adviseur.
Hij noemt de oprichting van het Nederlands Centrum Buitenlanders NCB een van de grootste fouten die de overheid heeft gemaakt. “Er is in het verleden ook nooit behoefte aan een Nederlands Centrum Joden geweest.”

“Vanuit een achterhaald marxistisch standpunt is bij de begeleiding van migranten alleen op sociaal-economische aspecten gelet. Van de uit 86 landen afkomstige buitenlanders in ons land, zijn er maar vier – de Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen – als doelgroep voor het minderhedenbeleid geselecteerd. Dat is een van de oorzaken waardoor het beleid is
mislukt.”
Drs. David Pinto vindt dat het hoogtijd wordt dat politiek Den Haag beseft dat er bij het Nederlandse publiek geen draagvlak meer voor het huidige minderhedenbeleid bestaat. Dat blijkt onder meer uit het deze week gepubliceerde onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat aantoont dat 48% van de Nederlanders vindt dat er te veel buitenlanders in ons land wonen.

Onvrede

“Je hoort het overal om je heen. De onvrede neemt met de dag toe. Met de stijgende werkloosheid, de recessie en de woningnood zal het alleen nog maar erger worden. Alleen uit angst om voor racist te worden uitgemaakt is er nog geen gezonde discussie over het migrantenbeleid op gang gekomen. Toch wordt het de hoogste tijd voor een totaal andere aanpak,” vindt Pinto.
Dat is volgens hem vooral nodig wanneer je bedenkt dat Nederland de komende jaren door honger en oorlogen op een jaarlijkse instroom van zo’n 40.000 nieuwe asielzoekers moet rekenen. Het kan anders meent hij.
Als een van de meest succesvolle migranten van ons land spreekt de 49-jarige David Pinto uit ervaring. Zijn levensloop lijkt op een Amerikaanse successtory . Hij groeide op in een klein Berber-dorpje in het Atlasgebergte. Als Marokkaanse jood vertrok hij op zijn 21-ste jaar naar Israël, waar hij als onderwijzer werd ingezet bij het uiterst efficiënte opvangprogramma voor nieuwkomers. Daar leerde hij zijn Nederlandse vrouw kennen  met wie hij in 1967 naar Groningen trok.
Zijn diploma’s werden hier niet erkend, zodat hij als straatveger en flessenspoeler helemaal onderaan de maatschappelijke ladder begon en in de avonduren studeerde.
Na directeur van de Stichting Welzijn Buitenlanders en eigenaar van een confectiebedrijf te zijn geweest, rees zijn ster snel toen hij in 1982 in Groningen het Inter-Cultureel Instituut voor interculturele communicatie oprichtte.
Pinto is nu adviseur van tientallen grote bedrijven en overheidsinstellingen in binnen en buitenland. Hij traint officieren van de Koninklijke Landmacht, politiemensen, bedrijfsleiders en medewerkers van het GAK in het succesvol omgaan met buitenlanders. Daarnaast leert hij ook migranten hoe zij in Nederland een succesvolle start als ondernemer kunnen maken.
Bovendien adviseert hij als expert in het omgaan met cultuurverschillen ook de VVD.
Zijn naam wordt binnen de partij als kandidaat-kamerlid genoemd.

Voorstander

Pinto is een fel voorstander van een drastische keuze door de politiek. “Politici moeten de moed hebben om het minderhedenbeleid af te schaffen en de welzijnswerkers, die er jarenlang niets van hebben gebakken, buitenspel te zetten.
Er moet een totaal nieuw, strikt zakelijk migrantenbeleid voor in de plaats komen.”
Pinto meent dat het afgelopen moet zijn met overdreven tolerantie. Een paar jaar geleden waarschuwde hij er al voor dat migranten door de zachte sector worden doodgeknuffeld. Hij vindt het nu de hoogste tijd om migranten als gewone mensen te behandelen, als burgers met dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. “Men moet buitenlanders de middelen  geven om zich zelf te redden, daar zijn zij het meest mee gebaat.”
“Een aanpassing van de bijstandsuitkeringen is ook noodzakelijk. Er moet weer een prikkel komen om te werken.
Vooral migranten uit de derde wereld zien geen enkele noodzaak om te gaan werken als die prikkel ontbreekt. Waarom
zouden zij gaan werken als ze ook best van een uitkering kunnen leven,” meent Pinto.
Hij ergert zich aan de ‘antiracisme-industrie’. “Racisme berust heel vaak op een communicatie-stoornis tussen twee culturen. Mensen met vooroordelen tegen buitenlanders verander je niet door massademonstraties en handtekeningenacties. ”

Geldboetes

Ook hoge geldboetes en gevangenisstraf hebben bij het bestrijden van discriminatie volgens Pinto geen enkele zin.
“Het is veel belangrijker dat mensen van verschillende culturen door goede voorlichting wordt geleerd om op een prettige manier met elkaar om te gaan.”

Zijn adviesbureau voor interculturele communicatie heeft inmiddels vier vestigingen in Nederland. Een kantoor in Duitsland is in voorbereiding. Pinto is net terug uit Sint Petersburg, waar hij de Russische autoriteiten over de omgang met etnische groepen adviseerde. Inmiddels staat er alweer een reis naar Washington op het programma voor besprekingen met Amerikaanse functionarissen. Tussen de bedrijven door promoveert hij dit najaar aan de Rijksuniversiteit te Gronin gen met een proefschrift over het resultaat van zijn cursussen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.