Uitgesproken door Frits Bolkestein:

Pinto heeft als eerste in ons land de discussie aangezwengeld en baanbrekend werk verricht