Bestuursfuncties (onder meer):

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Katholieke scholengemeenschap PCC;
 • lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogeschool en Technische Hogeschool Rijswijk;
 • lid van de Raad van Toezicht van het Zaans Medisch Centrum (ZMC);
 • lid Beleidswerkplaats Coöperatieve Innovatie van Rabobank Nederland (denktank van de organisatie);
 • voorzitter van de Advies Raad Culturele Diversiteit van de Gemeente Den Haag;
 • kroonlid van het bestuur van de RUG (Rijksuniversiteit Groningen);
 • lid van de Raad voor de beroepskeuzevoorlichting, een adviesorgaan voor de Regering en het CBA (Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening);
 • lid Governing Council van de Internationale Organisatie SIETAR (Society for Intercultural Education Training And Research);
 • lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionaal Schooladviesdienst van Groningen;
 • lid van De Derde Kamer (schaduwparlement voor Ontwikkelingssamenwerking en Internationale solidariteit);
 • voorzitter van de stichting Straathoekwerk in Groningen;
 • voorzitter van Mixt (voorheen Pop Against Racism), die jaarlijks op de 3e zondag van augustus het festival ‘Pop Against Racism’ organiseerde.