Politieke ervaring

Politiek actief zijn wordt in Israël gezien eerder als burgerlijke plicht dan als een vehikel voor baantjesjagers. Dat nam ik mee naar Nederland en meldde ik mij aan als ‘vanzelfsprekend’  bij de PvdA. Echter, ik kwam er achter dat het niet één op één is de Arbeiderspartij in Israël en de PvdA in Nederland. De PvdA kent een veel grotere rol toe aan de overheid (dan mij lief is) ten koste van de eigen keuze en verantwoordelijkheid van de burger. Dus ja gezegd tegen de aansporing om lid te worden van D66. Ook daar heb ik warm onthaal mogen beleven. Ook bij D66, net als bij de PvdA kwam ik op de lijst voor de Gemeenteraad en werd lid van de LVC (Landelijk Verkiezingscommissie). Hans van Mierlo werd zelfs bestuurslid van mijn ICI. Maar ik kwam snel erachter dat D66 niet wezenlijk verschilde van de PvdA.

Intussen had ik e.e.a. gepubliceerd en ik was volkomen helder en uitgesproken over wat mij voor ogen stond, ook over migratie. In een intussen overbekend artikel in de Volkskrant van 18 juni 1988, schreef ik dat migranten in Nederland worden ‘doodgeknuffeld’.

Aan dit stuk zou Frits Bolkestein later refereren toen hij schreef: “Pinto heeft als eerste in ons land de discussie aangezwengeld en baanbrekend werk verricht“. Dit stuk is toen in de Tweede Kamer door de VVD fractie aangehaald en omarmd (zie Handelingen 31 oktober 1988, UCV 7).

Er volgde inderdaad veel werk van beleidsadviezen o.m. aan de regering tot aan innovatief wetenschappelijk werk. Over het 1e zei Jan Marijnissen op de radio: (19-11-2006): “Ik denk dat als wij de integratie in Nederland serieus nemen…dat we dan heel snel bij de methode-Pinto uitkomen. Hij heeft een fantastische notitie voor de Minister-President geschreven.

En over her 2e schreef de befaamde psycholoog prof. dr. Willem Hofstee als lid van de leescommissie van mijn proefschrift:
Voor de bijdragen die de auteur heeft geleverd aan de beschaving en aan de humaniteit past het grootst mogelijke respect”.

Mijn benadering sprak ook Pim Fortuyn aan. Dat schreef hij in zijn boek ‘Aan het volk van Nederland’ van 1991, pag. 50: “….door mensen als David Pinto (wordt) veel goed werk gedaan om cultuurverschillen te leren hanteren, en wat belangrijker is, deze verschillen niet te zien als in de eerste plaats een handicap maar als een bron van energie en creativiteit… Hij benadert allochtonen en autochtonen op een volwassen manier”.
Pim en ik kenden elkaar. Op aanraden van zijn goede vriendin, Mieke Bello, heb ik Pim gecoacht. Hij kwam daartoe van Rotterdam naar Groningen waar ik toen woonde.

De coaching en zijn bovenstaande tekst zal kennelijk ertoe hebben bijgedragen dat ik zijn nr. 2 werd bij de latere beweging Leefbaar Nederland (LN). Niet bij LPF. Daar ben ik nooit lid van geweest. Niettemin werd ik door LPF gevraagd als minister voor Integratie, zie de Volkskrant van 16 juli 2002. Daarop heb ik nee gezegd. Ik zag de naderhand gebleken chaos aankomen vanwege de overhaaste en niet goed doordachte (personele) invulling.

Na de teleurstelling ook bij D66 wilde ik stoppen met politiek actief zijn in Nederland. Toch zwichtte ik voor de herhaalde aansporingen van Frits Bolkestein die ik adviseerde over het Allochtonenbeleid om lid te worden van de VVD. En ook in deze partij werd ik voor ‘prominent’ gezien: Top Kader Trainingen zelf eerst gevolgd (samen met Geert Wilders en Henk Kamp) en later zelf verzorgd onder leiding van indertijd huisvriend Loek Hermans; lid van het bestuur van de KC (Kamercentrale) VVD Amsterdam met de portefeuille Scholing van het kader; tweemaal gevraagd (in 1994 en 1998) voor de Tweede Kamer.

Jan Kamminga was landelijk voorzitter van de VVD. Ik vroeg zijn advies over de aansporing van Henk Vonhoff, toen Commissaris van de koningin en lid van de commissie Tweede Kamer van de VVD. Henk vroeg mij voor de ‘ijzeren ring’, hoog op de lijst voor de Tweede Kamer. Jan raadde mij dat af; ‘jij kan meer, veel meer bereiken buiten dan binnen de Kamerfractie’, zei hij.

Ik ben hem dankbaar voor het goede advies.
Vanuit de Kamer zou ik zeker niet hebben kunnen ontwikkelen wat ik heb gedaan: een nieuwe (Structurentheorie) over verschillen tussen mensen; een Drie Stappen Methode (DSM) hoe effectief om te gaan met deze verschillen; naast de Maslow piramide ‘for The West’, een Pinto piramide ‘for The Rest’. Gedachtegoed waarop veel, heel veel studies, beschouwingen, scripties worden geschreven, tot zelfs een promotie, een proefschrift. De droom van professoren die het gelukt is iets nieuws te ontwikkelen op hun vakgebied en expertise. Hier ben ik zeer trots op. Uiteindelijk heb ik mijn lidmaatschap van de VVD opgezegd vanwege het standpunt van Hank Kamp aangaande ‘de lekke tenten van asielzoekers’. Lees het maar terug in NRC: bit.ly/3ZIu4no

Dan maar een eigen beweging starten dacht ik. Begin 2016 richtte ik de politieke beweging LEF op. LEF betekent in het Hebreeuws ‘hart’. L.E.F. staat ook voor de Europese verlichte waarden: Liberté, Egalité, Fraternité waarop de West Europese samenlevingen (en ook Nederland) zijn gebaseerd, met als Raad van Advies (RvA): prof. Paul Cliteur (voorzitter), dr. Geerten Waling en Mat Herben. Mijn 16e boek ‘De piramide van Pinto – Tegen de Policor dictatuur –‘ https://bit.ly/3bjLOfx is tevens het manifest voor LEF. Frits Bolkestein e.a. hebben hiervoor een bijdrage geschreven voor de achterflap. Paul Cliteur schreef hierin: “Een flitsend manifest vol met nieuwe ideeën voor een nieuwe politiek”

Ondertussen kwamen er zoveel andere nieuwe politieke initiatieven dat doorgaan met LEF geen zinnige onderneming meer leek vond ik toen ik besloot niet door te gaan met LEF.

Toen ik gevraagd werd voor het professoraat heb ik wél volmondig JA gezegd, maar dan alleen parttime vanwege het runnen van het ICI. Prima keuze; ‘Je hebt meer, veel meer dan welke politicus ook tot stand gebracht’, zei mij eens wijlen journalist Max van Weezel en hij somde het volgend lijstje op:

. Het afschaffen van de regionale stichtingen welzijn buitenlanders
. De opheffing van het NCB (Ned. Centrum Buitenlanders) en Forum
. De wettelijke invoering van Inburgering
. Het wettelijk verbod van het OETC (Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur) binnen schooltijd
. Het ontwikkelen van de Structurentheorie over verschillen tussen mensen
. Het ontwikkelen van de DrieStappenMethode (DSM) hoe effectief om te gaan met deze verschillen (vermeldenswaardig en niet zonder trots: huisarts en onderzoeker Hans Harmsen is op deze Structurentheorie en de ‘Pinto methode’ aan de EUR gepromoveerd).
. Het ontwikkelen van een andere piramide van de hiërarchie van menselijke behoeftes dan die van Maslow (voor ‘The West’), namelijk ‘De Pinto Piramide’ voor ‘The Rest’
. 22 boeken geschreven ​https://bit.ly/39kOeb9 en tig artikelen, essays, rapporten en columns. Een tijd lang heb ik zeven (7) column per week geschreven voor GeenStijl.nl, die de columns publiceerde onder de kop ‘Wakker worden met professor Pinto’

————————————————————————————————————————————————

Voor nadere informatie: E-mail: prof.davidpinto@gmail.com