Naast de zakelijke site, www.ici.co.nl is dit mijn privé site. Hier kun je lezen over mijn achtergrond, studie & werk, bestuurlijke- en politieke ervaring, mijn persoonlijke standpunten over diverse vraagstukken, mijn voorkeuren, mijn ergernissen, wat ik wel of juist helemaal niet waardeer etc.

Hier kun je eveneens mijn stellingname en politieke voorkeur vernemen. Voor wat betreft de binnenlandse (Nederlandse) situatie, maar ook daarbuiten. In het bijzonder aangaande het Midden-Oosten conflict. Ook hier, conform mijn eigen theorie en methode op de zakelijke site hanteer ik, consistent en consequent, de volgende uitgangspunten:

 

Jezelf accepteren is een voorwaarde om een ander te accepteren.

Begrijpen is niet hetzelfde als accepteren.

Het is voor beide (voor jou en voor de ander) beter om helder en tijdig een grens te trekken wat je wel of niet van de ander kan en wilt aanvaarden.

Een inhumane (de vrijheid van het individu beperkende) religieuze ideologie is vele malen erger dan een verwerpelijke ideologie zoals communisme of fascisme.

Verlichting en moderne waarden, in de geest van de Joodse genie Spinoza, zijn superieur aan de premoderne waarden van de meeste hedendaagse migranten.